Գերմանական տնտեսական փոխգործակցություն

Ստորև նշված հղումներով կարող եք տեղեկանալ տնտեսական փոխգործակցություն ոլորտում ակտիվ գերմանական որոշ հաստատությունների մասին.

Գերմանական տնտեսական փոխգործակցություն

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft