Դեսպանության փոքր դրամաշնորհային ծրագրեր

նկարը մեծացնել Փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի ֆինանսավորումը Հայաստանի հետ Գերմանիայի՝ զարգացման ոլորտում համագործակցության բաղադրիչներից է: Դեսպանությունը կարող է արագ եւ ճկուն աջակցություն ցուցաբերել այնպիսի

նախագծերի, որոնք ուղղված են կոնկրետ հրատապ խնդիրների լուծմանը, եւ կարող են բարելավել բնակչության, մասնավորապես՝ գյուղական բնակավայրերի հատկապես ամենից կարիքավոր խմբերի կենսապայմանները:

Այդպիսի մեկ ծրագրի ծախսերը պետք է կազմեն 1․000-ից 8․000 եվրո, ոպեսզի հնարավոր լինի առկա միջոցներով հնարավորինս շատ ծրագրեր իրականացնել։ 2017 թվականին օժանդակություն է հատկացվել 40.000 եվրո արժողությամբ 5 ծրագրերի։

Փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի համար օժանդակության հատկացման համար մանրամասն նախապայմաններին կարող եք ծանոթանալ ստորև տեղադրված տեղեկատվական թերթիկից։

Ուշադրությո՛ւն։ 2018թ․-ից սկսած Փոքր դրամաշնորհային ծրագրի համար հայտ ներկայացնելու կանոնները փոխվել են։

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ հայտերը դեսպանությանը հանձնելու ժամկետն ավարտվում է փետրվարի 28-ին։ Այլ փոփոխությունների մասին տեղեկություններ կգտնեք մեր թարմացված բրոշյուրում։ Խնդրում ենք օգտագործել հայտերի այս նոր ձևաթղթերն ու առաջնորդվել կից ներկայացվող տեղեկատվական բրոշյուրով.