GIZ-ի, KfW-ի ծրագրերը Հայաստանում

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ)

Արդյունավետ, արգասաբեր և գործընկերային ոգով աշխատանք: Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը՝ ԳՄՀԸ-ն (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), օժանդակում է զարգացող, անցումային և կայացած արդյունաբերություն ունեցող երկրների ժողովրդին և հասարակությանը սեփական ապագան ստեղծելու և կյանքի պայմանները բարելավելու գործում:

Kreditanstalt für Wiederaufbau

Վերականգնման վարկերի բանկ (KfW)

Վերականգնման վարկերի բանկը (KfW) Հայաստանի և Գերմանիայի միջև զարգացմանն ուղղված քաղաքականության շուրջ համագործակցության ոլորտը սպասարկող ֆինանսական հաստատությունն է: