Աշխատանք, միջին մասնագիտական կրթություն և բարձրագույն կրթություն Գերմանիայում

Studierende mit Laptop նկարը մեծացնել (© dpa / picture-alliance) Որպես ներգաղթի համար բաց երկիր՝ Գերմանիան շահագրգռված է ողջ աշխարհից որակյալ աշխատողների, ուսանողների և գիտնականների ներհոսքով: „Make it in Germany“ ( www.make-it-in-germany.com ) այսպիսի թիրախային խմբերի համար նախատեսված պաշտոնական բազմալեզու համացանցային պորտալն է: Այն Գերմանիա ներգաղթել ցանկացող որակյալ մասնագետներին տեղեկություններ է տրամադրում ներգաղթի քայլերը հաջողությամբ կազմակերպելու վերաբերյալ՝ սկսած հայրենիքում նախապատրաստվելու փուլից մինչև ժամանում և առաջին քայլերը Գերմանիայում:

Հղումների և տեղեկույթների այս ժողովածուն կդյուրացնի Ձեր մուտքը և մեկնարկը Գերմանիայում: Դուք այստեղ կգտնեք վիզայի դրույթների, աշխատանքային թույլտվությունների, արտասահմանյան ավարտական վկայականների ճանաչման, պահանջարկ վայելող մասնագիտությունների, ինչպես նաև Գերմանիայում կացությանը վերաբերող գործնական խորհուրդների վերաբերյալ:

„Make it in Germany“  կայքէջի տեղեկույթները հասանելի են ինչպես գերմաներենով, այնպես էլ անգլերենով և ռուսերենով․

Make it in Germany

The portal for international qualified professionals www.make-it-in-germany.com

www.make-it-in-germany.com is the official multilingual online portal for international qualified professionals. It helps them find out how to make a success of coming to Germany – from preparations in their home countries to arriving and getting settled in.

Studierende mit Laptop

Портал для международных специалистов www.make-it-in-germany.com

www.make-it-in-germany.com является официальным многоязычным онлайн-порталом для международных специалистов. На нем предоставляется информация для квалифцированных лиц, заинтересованных приехать в Германию, об успешной подготовке переезда, прибытии и первых шагах в Германии.

Աշխատանք, միջին մասնագիտական կրթություն և բարձրագույն կրթություն Գերմանիայում

Make it in Germany