Կոնտակտային տվյալներ

Հասցե՝
Երևան 0025, Չարենցի փ. 29
Հեռախոս՝
(+374-10) 58 65 91
Ֆաքս՝

(+374-10) 52 47 81

(+49 30) 1817 67240

Վիզայի ընթացակարգի վերաբերյալ հարցերի դեպքում օգտվեք մեր ինտերնետային էջից: Ձեր հարցերի սպառիչ պատասխանը չգտնելու դեպքում, մեզ դիմեք էլեկտրոնային փոստով: Դեսպանությունը կփորձի հարցումներին պատասխանել ժամանակին:

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ, ելնելով տվյալների գաղտնիությունից, հեռախոսով տեղեկություններ չեն տրամադրվում վիզայի կամ դիմում-բողոքների, ինչպես նաև մերժման պատճառների վերաբերյալ: Նման դեպքերում խնդրում ենք էլեկտրոնային փոստով դիմել դեսպանություն` նշելով դիմողի անունը, ազգանունը և ծննդյան տվյալները:

Խնդրում ենք՝ վիզայի հետ կապված հարցումները, հնարավորության դեպքում, ուղարկել գերմաներեն կամ անգլերեն՝ լրացնելով վիզաների բաժնի հետ հետադարձ կապի ձևաթղթի համապատասխան դաշտերը ստորև նշված հղումով․

Կապ վիզաների բաժնի հետ

Կոնտակտային տվյալներ

Դեսպանատան շենքը վերանորոգումից հետո