Խմբով մեկնողներ

5 և ավելի անձանց դեպքում, ովքեր միասին նույն վայրն են մեկնում, պայմանավորվածության օր ստանում են անմիջապես վիզաների բաժնից: Խնդրում ենք eriw%27%diplo%27%de,visatermin հասցեին ուղարկել էլ. նամակ, առդիր հրավեր-գրությունը և հետևյալ տվյալները`

անուն/ներ

ազգանուն/ներ

հեռախոսահամար

այցելության երկիրը

այցի նպատակը

այցելության ժամանակահատվածը

գործերը կարող ենք հանձնել`.... (ամսաթիվը)

Խմբով մեկնողներ

Gruppe von Jugendlichen in einem Park